"Искра"

  • Печати

 

Ул. Палмиро Толјати ббiskra

тел:2521-093

вкупно вработени 14

капацитет: 150 деца

1 група најрана предучилишна возраст (0-2 год.)

4 групи постара предучилишна возраст (2 год. - се до поаѓање на училиште)

Вкупна површина од 1263м²

Започнува со работа 1965г.