• ЈУДГ ,, 25 Мај'

  - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
 • ЈУДГ ,, 25 Мај'

  еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Соработка со родители

Соработката на детската градинка со родителите и квалитетната комуникација на релација дете-воспитувач-родител е еден од основните фактори насочени кон обезбедување на правилен и оптимален развој и учење на детето. оваа релација за да се активира  и реализира потребно е следното: 

 

 • поттикување на родителите за нивно активно вклучување во подготовката и реализацијата на воспитно - образовниот процес ;
 • советот на родители кој во соработка со градинката ќе овозможи донесување на важни одлуки и решенија за успешно извршување на воспитно-образовната работа;
 • присуств на родителите во процесот на адаптација на детето и организирање на работилници за разни поводи;
 • организирање на родитеслки средби , поединечни разговори со родителите и сл. ;
 • информирање на родителите (усно, писмено, огласна табла, информативни материјали ...);
 • консултатитвни разговори со цел навремено реагирање и конструктивно решавање на проблемите поврзани со развојот а детето;
 • учество на родителите во приредби, прослави, декорирарње на просторот во градинката и сл.;
 • вклучување на родителите во работилници за опремување на просторот  за одгледување на градинарски култури  за потребите за здрава и правилна исхрана  на нивните деца;
 • вклучување на родителите во реализација  на Еко - програмата 

 

Сите овие клучни сегменти преку нивната реализација ќе допринесат за решавање на многу прашања поврзани со детето , а со тоа и можност родителот директно да влијае врз воспитаниео на неговото дете, неговиот развој и исполнувањето на неговите желби, интереси и потреби.

Отвореноста на детската градинка кон семејството е важна компонента во успешно реализирање на воспитно-образовната програма и самото функционирање на градинката . При планирањето на оваа соработка ќе бидат почитувани следните принципи: 

 

 • почитување на семејството како примарен и основен фактор  во развој на децата ;
 • почитување на психолошко-педагошките аспекти на одвојување на детето од семејството ;
 • почитување на потребата од усогласување на постапките кај сите воспитно-образовни фактори ;
 • почитување на современите вспитно-образовни тенденции во градинката;
 • почитување на индивидуалноста на сеое дете , како и за инзворно информирање на родителите секоја прва среда во месецот е отворен ден за родителите 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk