• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Завршна сметка

Наменски додатоци - Завршна сметка 2016

   

- 01 Наменски

- 02 Наменски

- 03 Наменски

- 04 Наменски

- 05 Наменски

- 06 Наменски 
           

- 07 Наменски

- 08 Наменски

- 09 Наменски

- 10 Наменски

- 11 Наменски

- 12 Наменски 
           

- 13 Наменски

- 14 Наменски

- 15 Наменски

- 16 Наменски

- 17 Наменски

 

Сопствени приходи - Завршна сметка 2016

   

- 01 Сопствени

- 02 Сопствени

- 03 Сопствени

- 04 Сопствени

- 05 Сопствени

- 06 Сопствени 
             

- 07 Сопствени

- 08 Сопствени

- 09 Сопствени

-10 Сопствени

- 11 Сопствени

- 12 Сопствени 
           

- 13 Сопствени

- 14 Сопствени

- 15 Сопствени

- 16 Сопствени

- 17 Сопствени

- 18 Сопствени
 

Завршна Сметка 2016 год. донаторска сметка Проект Инклузија на деца роми во јавните детски градинки

   

- 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна 
             

- 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

-11 Завршна

- 12 Завршна 
             

- 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

 

 

 

Општинска  наменска  сметка - дотации за 2017 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

 

 Сопствени приходи - самофинансирачка 2017 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

 Инклузија на деца роми- 2017 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

- 17 Завршна

 

 

Општинска  буџетска  сметка  2017  год.

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

 

 

 

Наменски приходи, завршна сметка за 2018 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

- 17 Завршна

- 18 Завршна

- 19 Завршна

 Сопствени приходи, завршна сметка за 2018 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

- 17 Завршна

 Инклузија на деца роми- 2018 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

Општинска  буџетска  сметка  2018  год.

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

- 07 Завршна

- 08 Завршна

             

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

- 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

             

 

Буџетска сметка, завршна сметка за 2019 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

 

 Сопствени приходи, завршна сметка за 2019 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

               

 

 Инклузија на деца роми- 2019 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

               

 

Општинска  буџетска  сметка  2019  год.

- 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

     

 

Завршни сметки  2020  год.

Сопствени приходи

Сопствени приходи 1

Сопствени приходи 2

Сопствени приходи 3

Сопствени приходи 4

Сопствени приходи 5

Сопствени приходи 6

Сопствени приходи 7

Сопствени приходи 8

Сопствени приходи 9

Сопствени приходи 10

Сопствени приходи 11

Сопствени приходи 12

Сопствени приходи 13

Сопствени приходи 14

Сопствени приходи 15

 

 Инклузија на деца роми

Инклузија на деца роми 1

Инклузија на деца роми 2

Инклузија на деца роми 3

Инклузија на деца роми 4

Инклузија на деца роми 5

Инклузија на деца роми 6

Инклузија на деца роми 7

Инклузија на деца роми 8

Инклузија на деца роми 9

Инклузија на деца роми 10

Инклузија на деца роми 11

Инклузија на деца роми 12

 

 

 Општинска сметка

Општинска сметка 1

Општинска сметка 2

Општинска сметка 3

Општинска сметка 4

Општинска сметка 5

Општинска сметка 6

Општинска сметка 7

Општинска сметка 8

   

 

 Завршни сметки  2021  год.

- Сопствени приходи
- Наменска сметка
- Општинска буџетска
- Инклузија на деца роми

 

 

 Завршни сметки  2022  год.

- Сопствени приходи
- Наменски дотации
- Општинска буџетска
- Инклузија на деца роми

 

 Завршни сметки  2023  год.

- Сопствени приходи
- Наменски дотации
- Донаторска сметка
- Општинска буџетска сметка

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk