• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

"Синоличка"

 sinolicka

Ул. Катлановска бб 

телефон 2521-629

вкупно вработени 15

капацитет 140 деца

2 групи најрана предучилишна возраст (0-2 год.)

3 групи постара предучилишна возраст (2 год.-се до поаѓање на училиште)

1 група Мозаик- билингвална

Вкупна површина од 1500 м²

Започнува со работа од 1983 год.

 

 DSCI0334 DSCI0335 DSCI0336

 DSCI0337 DSCI0337 DSCI0338