• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

,,Пони"

 

poniУл. Разлошка бб

тел:2522-049

вкупно вработени 18 лица

капацитет од 180 деца

3 групи најрана предучилишна возраст (0-2 год.)

5 групи постара предучилишна возраст (2 год.- се до поаѓање на училиште)

Вкпна површина од 1838 м²

Започна со работа 1981год