• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

"Детелинка"

 detelinka

Ул. Модест Мусоргски бб

тел:2551-762

вкупно вработени 18 лица

капацитет 180 деца

3 групи најрана предучилишна возраст (0-2 год.)

5 групи постара предучилишна возраст (2 год.- се до поаѓање на училиште)

Вкупна површина 1838м²

Започна со работа 1981 год.

detelinka 2  detelinka 1  detelinka 3

detelinka 4  detelinka 5