• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

,,Морковче"

 

thumbnail ATT 1422952230500 20150203 092515Ул.„2-а“ бр.1  н.м.Јурумлери

Вкупно вработени 8 лица

Капацитет 60 деца

1 група најрана предучилишна возраст (0-2 год.)

2 групи постара предучилишна возраст (2 год.- се до поаѓање на училиште)

Вкупна површина 422 м²

Започна со работа во 2013 год.