• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Градинка 25 Мај

Контакт

Адреса:
ул. Среќко Пужалка бб Скопје 1000 Македонија

Телефон: +389(0)2 2522473

Факс: +389(0)2 2527200

http://www.gradinka25maj.mk

Останати информации

Останати информации:

Офицер за заштита на личните податоци :

Марина Анѓелкова Арсова,

   judg_25_maj@yahoo.com

телефон: +389   2  2522 473  лок. - правник