• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Посета на пилана КАРАТ М

Посета на пилана и салон за мебел КАРАТ М на деца од објектот "ПОНИ"

.Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе...

Ден на пролет

По повод ден на пролетта во градинката беше организирана акција за разубавување на дворовите со садење на цвеќиња заедно со родителите на децата

Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе...

Априлијада

Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе...

 

 

 

..фотографии од одбележување на Априлијада - 2013 на плоштадот во Автокоманда.
Учесници се деца од градинката "Искра"

Повеќе...

Работилница во градинка "Цвет"

Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе...

 

 

 

..по повод празникот 8-ми март

Повеќе...

Театарска претстава " Чудесна есенска случка"

Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе...

 

 

..актери : Воспитувачи од објектот Пони

Повеќе...

Театарска претстава " Дедото и репата "

..приказна од децата од објектот " Искра "  по повод испраќање на Есента

Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе... Повеќе...