• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Снешко„ - Објект Морковче (25.12.2018)

снешко 1снешко 2снешко 3снешко 4снешко 5снешко 6снешко 7снешко 8

 Наслов на реализирана активност: „Снешко„

Опис на активноста: Правиме Снешко од нашите рачиња, а целта ни беше кај децата да се развие способноста за ракување со ножички

Возрасна група: Голема хетерогена гр. (4-6 год.)

Воспитувач: Христина Донева

Објект: Морковче

Датум: 25.12.2018 година