• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Новогодишни честитки„ - Објект Детелинка (26.12.2018)

честитки 1честитки 2честитки 3честитки 4честитки 5честитки 6честитки 7честитки 8честитки 9честитки 10честитки 11честитки 12

 Наслов на реализирана активност: „Новогодишни честитки„

Опис на активноста: Целата на активноста беше децата да изработат честитки за испраќање на старата и дочек на Новата год. , а со тоа да ја развиваат способноста за превиткување на хартија и користење на ножици, лепак и друг ликовен материјал

Возрасна група: Средна гр. (4-5 год.)

Воспитувач: Виолета здравевска

Објект: Детелинка

Датум: 26.12.2018 година