• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Најскапоцениот подарок„ - театарска претстава - Објект Пони (26.12.2018)

претстава 1претстава 2претстава 3претстава 4претстава 5претстава 6претстава 7

 Наслов на реализирана активност: „Најскапоцениот подарок„ - театарска претстава

Опис на активноста: Децата од сите воспитни групи ја проследија со голем интерес театарската претстава изведена од група актери . Целта беше да се негува интересот за театарската уметност, да се збогати речникот со нови зборови и изрази и стекнување на бон тон навики при следење на претстава . На крајот дедо Мраз ги израдува сите дечиња со неговото пристигнување и доделувањето на пакетче за секое присутно дете

Возрасна група: децата од сите возрасни групи

Воспитувач: Маја Станковска, Мирјана Стојчевска, Крстена Јовановска, Билјана Гапковска, Анета И.Митревска, Соња Тасевска и Благица павловска

Објект: Пони

Датум: 26.12.2018 година