• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Новогодишна честитка„ - Објект Сонце (26.12.2018)

честитка 1честитка 2честитка 3честитка 4честитка 5честитка 6честитка 7честитка 8честитка 9честитка 10

 Наслов на реализирана активност: „Новогодишна честитка„

Опис на активноста: Децата самостојно одлепуваат колаж и сечат форми за да направат Снешко со кој ќе ја украсат предната страна на честитката . Потоа им давам слобода , по свој избор да ја доукрасат истата користејќи техника кои тиа самите ќе ја изберат

Возрасна група: Средна гр. (4-5 год.)

Воспитувач: Викторија Стојановска

Објект: Сонце

Датум: 26.12.2018 година