• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Новогодишен украс „ - Објект Пони ( 27.12.2018)

украс 1украс 2украс 3украс 4украс 5украс 6украс 7украс 8украс 9украс 10украс 11украс 12украс 13украс 14украс 15украс 16украс 17украс 18украс 19

 Наслов на реализирана активност: „Новогодишен украс „

Опис на активноста: Во рамките на проектот Рециклирање со имагинација децата изработија Новогодишен украс - елкичка од шишарка

Возрасна група: Голема гр. (5-6 год.)

Воспитувач: Мирјана Стојчевска

Објект: Пони

Датум: 27.12.2018 година