• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Новогодишна честитка„ - објект Пони (28.12.2018)

честитка 1честитка 2честитка 3честитка 4

 Наслов на реализирана активност: „Новогодишна честитка„

Опис на активноста: Да се развијат способности за правилно користење на ликовниот материјал и да се поттикнат кон ликовно изразување на потребите и емоциите. Децата имаа за задача да ги состават деловите на снешкото и да аплицираат на честитката . Цртана насмеана уста на среќен снешко, лепеа очиња. Бојата на копчето, ракавиците и копчињата беа по желбата на детето

Возрасна група: Голема гр. (5-6 год.)

Воспитувач: Крстена Јовановска

Објект: Пони

Датум: 28.12.2018 година