• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Празник за мама „ - Објект Сонце ( 06.03.2019)

мама 1мама 2мама 3мама 4

 Наслов на реализирана активност: Празникот на мама

Опис на активноста: Интерна приредба по повод 8-ми Март .Децата земаа учество со пригодна приредба и го одбележаа интернационалниот ден на жената

Возрасна група: Средна гр. (4-5 год.)

Воспитувач: Викторија Стојановска

Објект: Сонце

Датум: 06.03.2019 година