• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Текст 1

IRFF Clip art

Наскоро..Градинка 25 Мај

Текст 1 Наскоро повеќе информации..текстови и фотографии..

Текст 1 Наскоро повеќе информации..текстови и фотографии..