• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Годишни теми

Бидејќи раниот детски развој има огромно значење за децата многу е важно каква треба да биде воспитно-образовната дејност во градинката за да им овозможиме максимална..

 

Повеќе..

Родителско катче

СОВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ

Семејството е центар на животот на децата, а родителите се првите воспитувачи на децата. Децата секогаш треба да се гледаат во контекст на своето семејство. Фактот дека ,, Големиот човек ја покажува..

Повеќе..

Активности

 Разни активности..:)

P1040160 DSC 1094   

 Повеќе..

Градинки

" Сонце "                                " Синоличка "                         " Искра "

sonce   sinolicka   iskra

 " Детелинка "                         " Пони "                                    " Морковче "

detelinka   poni   cvet

Проекти

ЕКСТЕРНИ ПРОЕКТИ :

1. „Инклузија на децата од ромска популација во редовните групи во детските градинки “
2. „Инклузија на децата со посебни потреби во редовните групи“
3. „Спорт и спортски активности“
4. „Градот низ детските очи“
5. „Бон тон за деца “
6. „Од дете за дете “
7. „Градина во детските градинки“

Повеќе..

Градинка 25 Мај

IRFF Clip art

Наскоро..Градинка 25 Мај

Текст 1 Наскоро повеќе информации..текстови и фотографии..

Текст 1 Наскоро повеќе информации..текстови и фотографии..